Sunday

သ ွ်မ္းျပည္တိုုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ (ဂ်ပန္) ၏ (၆)လပတ္ညီလာခံ အခမ္းအနား


ဒီကေန႕ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၁၇ ႐က္ေန႕ မွာ Tokyo,takatanobaba AUN office တြင္ သွ်မ္းျပည္တိုုင္း႐င္းသားမ်ားဒီမိုုကေ႐စီအဖြဲ႕ (ဂ်ပန္) သည္ ၆ လပတ္ညီလာခံ အခမ္းအနားကိုု ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဥကၠဌ ႏွင့္ အလုုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကိုု အသစ္ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးမိုုင္ေက်ာ္ဦး
တြဲဘက္ ဥကၠဌ အျဖစ္ စိုုင္းက်န္မြန္း
ဒုုတိယတြဲဘက္ဥကၠဌအျဖစ္ က်ာမြန္ တိုု႕ ကိုု ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ စိုုင္းႏြဲ႕ ႏွင့္ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ဦးတင့္လြင္ကိုု ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။က်န္ရိွေသာ အျခားအလုုပ္မႈေဆာင္သစ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။
သတင္း။ ။SSND

0 comments: